lördag 17 juli 2010

Virtual hallucinations

"You are evil"

"You are mean"

"Kill yourself - do it"

"You are dead dead DEAD"

"You are nothing"

"You are pathetic"

- dessa röster mötte jag när jag besökte Virtual Hallucinations tidigare idag. Det är en virtuell plats där besökarna får lära sig om schizofreni och att om möjligt försöka öka sin förståelse för sjukdomen.

Nash Baldwinaka James Cook, MD MS berättar om försöket i ett notecard: "The virtual hallucinations project seeks to educate people about the mental illness schizophrenia. About 1% of the population will develop schizophrenia during their lifetimes. It usually strikes in the late teens or early twenties, and is very debilitating.

People with schizophrenia have "disordered thought" or difficulty maintaining thought processes. They develop delusions, like the belief that the police are after them. They also experience auditory hallucinations, typically one or more voices speaking to or about them. About 25% of people with schizophrenia also experience visual hallucinations, typically distortions of the environment around them.

This clinic building is based on the hallucinations of two specific people with schizophrenia. They were interviewed in detail and gave feedback on early designs for the hallucinations. While the hallucinations are not glamorous, they fairly accurately reproduce these patients' experiences. You should get a sense of just how intrusive the voices of schizophrenia really are."


Det finns mer att läsa om Virtual Hallucinations här.

Jag lärde mig egentligen inget nytt om sjukdomen men att gå genom rummen där det fanns exempel på hur schizofrena upplever t ex en tidningstext eller hur de uppfattar något som sägs på TV och samtidigt ha rösterna i bakgrunden så blev symtomen verkliga på ett nästan otäckt sätt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar