söndag 21 mars 2010

Många järn i elden

Krakov Letov har mycket för sig i SL. Han är inte bara musiker, innehavare av en butik för SL-musiker och DJ:s, pubägare till coola Notes Shack Pub (som regelbundet bjuder på livemusik) utan numera också konstgalleri-föreståndare.


Igår invigdes Notes Shack Art Gallery där han nu visar sin första utställning med tre inbjudna konstnärer. Tyvärr drabbades simmen av svår lagg (läs mer i Apmels blogg: http://apmel.blogspot.com/2010/03/big-apology-fran-krakov.html ) men det gick ändå att se på konsten och insupa den avspända atmosfären.http://slurl.com/secondlife/Norwegian%20Forest/166/31/29

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar